Blog

Millers Time

John, heeft ons heel erg goed geholpen om een overzichtelijke en duidelijke kostenraming te maken. Die precies inzichtelijk maakt welke kosten er met welke werkzaamheden gemoeid zijn. John is een vakman die rust en vertrouwen uitstraalt. Millers Time Bouwkosten Adviesbureau is zijn 5 sterren meer dan waard!