Is de bouw of verbouw van uw woning klaar? Laat dan een opleveringskeuring uitvoeren
Voor-opleveringskeuringen

Voor-opleveringskeuring

Is de bouw of verbouwing van uw woning bijna klaar laat dan een voor-opleveringskeuring (voorschouw) uitvoeren. Samen controleren we, eventueel met de aannemer, de woning, waarbij eventuele tekortkomingen door uzelf worden genoteerd.
De woning wordt o.a. gecontroleerd op gebreken of bouwkundige tekortkomingen, beschadigingen, kwaliteit, of er gebouwd is zoals overeengekomen, (nog) niet uitgevoerde zaken en of de woning voldoet aan de gestelde eisen conform bouwbesluit.

Doet u de vooroplevering zelf dan ziet u wellicht punten over het hoofd. Dan kunt u daar als koper problemen mee krijgen. Vaak wil de verkoper of aannemer deze punten later niet meer erkennen, met alle gevolgen van dien.

Prijzen voor-opleveringskeuring:

  • Tot 700 m3 inhoud pand | € 250,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
  • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 350,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
  • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Wilt u een voor-opleveringskeuring laten uitvoeren? Neem contact op met Millers Time. Bel 06-29513503 of stuur een e-mail.

Opleveringskeuring

Is de bouw of verbouw van uw woning klaar, of krijgt u de sleutel van uw nieuwe woning? Laat dan een opleveringskeuring uitvoeren. Samen controleren we, eventueel met de aannemer, de woning waarbij eventuele tekortkomingen worden genoteerd in een proces-verbaal van oplevering. De woning wordt o.a. gecontroleerd op gebreken of bouwkundige tekortkomingen, beschadigingen, kwaliteit, of er gebouwd is zoals overeengekomen, (nog) niet uitgevoerde zaken en of de woning voldoet aan de gestelde eisen conform bouwbesluit. Doet u de opleveringskeuring zelf dan ziet u wellicht punten over het hoofd. Dan kunt u daar als koper problemen mee krijgen. Vaak wil de verkoper of aannemer deze punten later niet meer erkennen, met alle gevolgen van dien.
U krijgt een overzichtelijk rapport inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken, geschreven in begrijpelijke taal.

Prijzen opleveringskeuring:

  • Tot 700 m3 inhoud pand | € 350,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
  • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 450,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
  • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Wilt u een opleveringskeuring laten uitvoeren? Neem contact op met Millers Time. Bel 06-29513503 of stuur een e-mail.