Repareren van de galerijplaten met koolstofwapening

Millers Time

Projectomschrijving:

Bij een eerste optische beoordeling is vastgesteld dat de galerijvloeren uitkragend aan de
gevelconstructie zijn bevestigd. Hierdoor vallen deze vloeren onder artikel 5.11 (galerijflats) van de Regeling Bouwbesluit 2012, waarin is vastgelegd dat de staat van de uitkragende betonnen galerijvloeren (uiterlijk 1 juli 2017) moet worden onderzocht (zorgplicht).

Er is een volledig onderzoek  uitgevoerd om een totaal beeld te krijgen van de status van alle galerijplaten (De berekeningen zijn uitgevoerd volgens NEN 8700).
Resultaat: 10 van de 54 platen voldoen niet aan de voorgestelde eisen.

Project: Repareren door versterken van de galerijplaten met koolstofwapening vanaf de voorzijde.(diktekant). Repareren betonschade dikte kant
Repareren dilataties aan onderzijde galerijplaten
Nalopen en conserveren ballustervoeten hekwerk
Conservering voeten/ staanders noodtrappenhuis
Opdracht: De V.v.E. adviseren en offertes aanvragen en vergelijken. Inkoop en oplevering controle.
Opdrachtgever: Vereniging Van Eigenaren te Breda