Bouwkundige keuring

Gaat u een woning kopen of verkopen? Laat een bouwkundige keuring uitvoeren door Millers Time Bouwkosten Adviesbureau. Zo komt u niet voor ongewenste (financiële) verrassingen te staan. Voor elke situatie kan een passende keuring uitgevoerd worden.

Dankzij jarenlange ervaring kan ik een woning grondig keuren en u onafhankelijk advies geven. U krijgt een uitgebreide rapportage van de inspectie. De bouwkundige rapporten worden erkend door alle financiële instellingen.

Millers Time Bouwkosten Adviesbureau inspecteert woningen voor particulieren, makelaars en verenigingen van eigenaren. Dat doe ik vooral in Noord-Brabant en Zuid-Holland, maar vraag vooral of een bouwkundige inspectie buiten deze regio ook mogelijk is.

Type keuringen

Basis verkoopkeuring

Deze keuring is vooral handig bij het verkopen van uw woning. Hiermee voldoet u, als verkopende partij, aan de informatieplicht.

In de basis verkoopkeuring worden alle visueel waarneembare bouwdelen en eventuele bouwkundige gebreken benoemd en gefotografeerd. Ook de kwaliteit van deze bouwdelen wordt beoordeeld.

U krijgt een overzichtelijk rapport inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken, geschreven in begrijpelijke taal.
Hersteladvies en een kostenraming voor herstel zijn geen onderdeel van deze rapportage. Daarvoor adviseer ik u een plus verkoopkeuring.

Prijzen basis verkoopkeuring woning:

 • Tot 700 m3 inhoud pand | € 350,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elk half uur extra
 • 700 – 1200 m3 inhoud pand | €450,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk | € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem.

Plus verkoopkeuring

Bij de verkoop van uw woning kunt u een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. De verkoopkeuring geeft potentiële kopers een duidelijk beeld van de staat van uw huis. Dat wekt vertrouwen omdat u open kaart speelt. U voldoet met deze keuring aan uw informatieplicht.

Een verkoopkeuring kan discussies met een bouwkundige, die de aspirant koper ondersteunt bij de aankoopbeslissing, voorkomen. Het kan ook voorkomen dat de potentiële koper onder de vraagprijs biedt vanwege geconstateerde bouwkundige gebreken. Deze worden immers al vermeld in de verkooprapportage en zijn in de (vraag)prijs meegenomen.

De rapportage van de plus verkoopkeuring bestaat naast de basis verkoopkeuring (beschrijving en foto’s van alle visueel waarneembare bouwdelen en eventuele bouwkundige gebreken ook uit advies en kostenindicatie voor eventueel herstel van de gebreken.

U krijgt een overzichtelijk rapport inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken, geschreven in begrijpelijke taal.

Prijzen plus verkoopkeuring woning:

 • Tot 700 m3 inhoud pand | € 450,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 550,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Basis Aankoopkeuring woning

In de basis aankoopkeuring worden alle visueel waarneembare bouwdelen en eventuele bouwkundige gebreken benoemd en gefotografeerd. Ook de kwaliteit van deze bouwdelen wordt beoordeeld. Hersteladvies en een kostenraming voor herstel zijn geen onderdeel van deze rapportage. Daarvoor adviseer ik u een plus aankoopkeuring.

U krijgt een overzichtelijk rapport inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken, geschreven in begrijpelijke taal. De keuring kan u ook helpen bij het onderhandelen over de aankoopprijs.

Prijzen basis aankoopkeuring woning:

 • Tot 700 m3 inhoud pand | € 350,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 450,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Plus aankoopkeuring woning

Als u een woning koopt, wilt u natuurlijk niet voor financiële verrassingen komen te staan. Bij een aankoopkeuring wordt het huis zorgvuldig en volledig bekeken en beoordeeld. Het rapport geeft u een betrouwbaar beeld van eventuele gebreken, direct noodzakelijk onderhoud en onderhoud dat op termijn (binnen 3 jaar) aangepakt moet worden. U krijgt een overzichtelijk rapport inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken, geschreven in begrijpelijke taal. De keuring kan u ook helpen bij het onderhandelen over de aankoopprijs.

Prijzen plus aankoopkeuring woning:

 • Tot 700 m3 inhoud pand | € 450,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 550,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Plus aankoopkeuring woning met NHG

Als u een woning koopt, wilt u natuurlijk niet voor financiële verrassingen komen te staan. Bij een aankoopkeuring wordt het huis zorgvuldig en volledig bekeken en beoordeeld. U voldoet hiermee aan uw wettelijke onderzoeksplicht. Het rapport geeft u een betrouwbaar beeld van eventuele gebreken, direct noodzakelijk onderhoud en onderhoud dat op termijn (binnen 3 jaar) aangepakt moet worden. U krijgt een overzichtelijk rapport inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken, geschreven in begrijpelijke taal. De keuring kan u ook helpen bij het onderhandelen over de aankoopprijs.

U ontvangt als bijlage een rapport t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie. Het bouwkundig rapport houdt u zelf en de NHG Bijlage stuurt u op naar uw hypotheekverstrekker. Deze keuring voldoet precies aan de eisen die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt. Dit rapport geeft een summier overzicht van de staat van de woning. U krijgt informatie over daken, vloeren, gevels en kozijnen. Niet aan de orde komen de keuken, badkamer, toilet, technische installaties en algemene afwerkingen.

Prijzen Plus aankoopkeuring woning met NHG:

 • Tot 700 m3 inhoud pand | € 500,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 600,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Vooropleveringskeuring

Is de bouw of verbouw van uw woning klaar laat dan een vooropleveringskeuring uitvoeren. Samen controleren we, eventueel met de aannemer, de woning, waarbij eventuele tekortkomingen door uzelf worden genoteerd.
De woning wordt o.a. gecontroleerd op gebreken of bouwkundige tekortkomingen, beschadigingen, kwaliteit, of er gebouwd is zoals overeengekomen, (nog) niet uitgevoerde zaken en of de woning voldoet aan de gestelde eisen conform bouwbesluit.

Doet u de vooropleveringskeuring zelf dan ziet u wellicht punten over het hoofd. Dan kunt u daar als koper problemen mee krijgen. Vaak wil de verkoper of aannemer deze punten later niet meer erkennen, met alle gevolgen van dien.

Prijzen Vooropleveringskeuring:

 • Tot 700 m3 inhoud pand | € 250,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 350,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Opleveringskeuring

Is de bouw of verbouw van uw woning klaar, of krijgt u de sleutel van uw nieuwe woning? Laat dan een opleveringskeuring uitvoeren. Samen controleren we, eventueel met de aannemer, de woning waarbij eventuele tekortkomingen worden genoteerd in een proces-verbaal van oplevering. De woning wordt o.a. gecontroleerd op gebreken of bouwkundige tekortkomingen, beschadigingen, kwaliteit, of er gebouwd is zoals overeengekomen, (nog) niet uitgevoerde zaken en of de woning voldoet aan de gestelde eisen conform bouwbesluit. Doet u de opleveringskeuring zelf dan ziet u wellicht punten over het hoofd. Dan kunt u daar als koper problemen mee krijgen. Vaak wil de verkoper of aannemer deze punten later niet meer erkennen, met alle gevolgen van dien.
U krijgt een overzichtelijk rapport inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken, geschreven in begrijpelijke taal.

Prijzen opleveringskeuring:

 • Tot 700 m3 inhoud pand | € 350,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • 700 – 1200 m3 inhoud pand | € 450,00 incl. btw voor eerste twee uur, vervolgens  € 50,00 incl. btw voor elke half uur extra
 • Toeslag buiten een straal van 35 km van Raamsdonk € 65,00 incl. btw

De rapportage ontvangt u als PDF per e-mail. Betaling via Mollie betaalsysteem

Informatie- en onderzoeksplicht

Een woning die verkocht wordt moet, volgens artikel 17 van het Burgerlijk Wetboek, worden overgedragen ‘vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard’. Dit betekent dat de verkoper deze lasten en gebreken aan de verkopend makelaar en zeker aan potentiële kopers moet melden. Het kan gaan om rechten van derden (bijvoorbeeld recht van overpad) of verplichtingen van de eigenaar die voor een koper niet acceptabel zijn (het verbod om een hoge muur of bomen te mogen plaatsen vanwege het uitzicht).

Daarnaast kan het gaan om bouwkundige gebreken. Op vragen van de koper moet de verkoper eerlijk antwoorden. Als de koper bijvoorbeeld vraagt of het gehorig is, dan mag de verkoper dat niet ontkennen als elke dag de televisie van de buurman hoorbaar is. Als de verkoper zijn (verkopend)makelaar op de hoogte stelt van de verschillende lasten en gebreken, dan weet hij welke hij moet vertellen aan de kopers. Als hij het niet nodig vindt een gebrek te melden, dan zal hij daarvan ook de consequenties moeten dragen als de koper daarna een vordering indient.

Naast de informatieplicht van de verkoper heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat de koper zekerheid heeft over de woning. Is de koper te laat met het instellen van een onderzoek, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

De informatieplicht betekent dus dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle bekende bouwkundige gebreken. Dit kan de verkoper doen door het inlichtingenformulier voorafgaand aan de keuring in te vullen, te ondertekenen en aan de koper en aan de inspecteur te overhandigen. De inspecteur kan dan de gegevens die op het inlichtingenformulier zijn vermeld betrekken bij zijn inspectie.

Het is dus belangrijk dat de verkoper bijtijds in het bezit komt van het Inlichtingenformulier.

Werkwijze

Een bouwkundige inspectie duurt 1,5 tot 2 uur. Voor de keuring maken we uiteraard een afspraak met u en eventueel de eigenaar van de woning. Ik stel het op prijs als u aanwezig bent bij de keuring.

De inspectie is een beoordeling van de woning op basis van visueel onderzoek op de essentiële punten die onder normale omstandigheden bereikbaar zijn. Alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud worden geregistreerd. De foto’s die ik maak vindt u terug in de rapportage. Als het bouwkundig inspectie rapport klaar is ontvangt u via e-mail de factuur die u middels Mollie kunt betalen. Zodra de betaling voldaan is, ontvangt u via e-mail het bouwkundig rapport.  Dat alles binnen 3 werkdagen.

Kosten bouwkundige inspectie

Millers Time hanteert voor bouwkundige inspecties vaste prijzen (klik hierboven op een type keuring voor de prijzen).

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit geldt alleen indien de kosten zijn gemaakt bij het afsluiten van de hypotheek voor het kopen of verbouwen van een woning.

Keuring laten uitvoeren?

Wilt u een keuring laten uitvoeren bij de verkoop of aankoop van een woning? Neem direct contact op met Millers Time. Binnen 3 werkdagen heeft u het keuringsrapport in huis. Bel 0162-222669 of stuur een e-mail.